Các Dịch Vụ Tư Vấn Đăng Ký Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nam Phát, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Chúng tôi xin tư vấn tất cả  "Các Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh của Công ty Cổ Phần"...

1. Thành lập công ty cổ phần mới:
2. Thay đổi nội dung kinh doanh cho công ty cổ phần:
2.1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
2.2. Thay đổi địa chỉ kinh doanh.
2.3. Thay đổi tên doanh nghiệp.
2.4. Thay đổi vốn điều lệ.
2.5. Thay đổi cổ đông sáng lập.
2.6. Thay đổi người đại diện pháp luật.
3. Lập Chi Nhánh - Văn Phòng Đại Diện - Địa Điểm Kinh Doanh:
3.1. Đăng ký hoạt động Chi Nhánh:
Đăng ký hoạt động Chi Nhánh mới.
Thay đổi nội dung hoạt động Chi Nhánh.
Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh.
3.2. Đăng ký hoạt động Văn Phòng Đại Diện:
Đăng ký hoạt động Văn Phòng Đại Diện mới.
Thay đổi nội dung hoạt động Văn Phòng Đại Diện
Chấm dứt hoạt động Văn Phòng Đại Diện
3.3. Đăng ký hoạt động Địa Điểm Kinh Doanh:
Đăng ký hoạt động Địa Điểm Kinh Doanh.
Thay đổi nội dung hoạt động Địa Điểm Kinh Doanh.
Chấm dứt hoạt động Địa Điểm Kinh Doanh.
4. Tổ chức lại công ty cổ phần:
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần qua công ty TNHH.
Tư vấn đăng ký chia công ty cổ phần.
Tư vấn đăng ký hợp nhất công ty cổ phần.
Tư vấn đăng ký sáp nhập công ty cổ phần.
Tư vấn đăng ký tách công ty cổ phần.
5. Dịch vụ tư vấn hiệu đính thông tin trên Giấy Phép Kinh Doanh:
6. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại Giấy Phép Kinh Doanh:
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - chi nhánh - văn phòng đại diện
Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nam Phát.
Địa chỉ :       42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Điện thoại:
- 028 6660 53 53

Hotline 0901180984 - 0902 845 039
Email: info@luatnamphat.com

Website : www.luatnamphat.com

www.dangkythuonghieu.com.vn

 201611=

0902 845 039 (Ms.Hạnh)Gọi điện