Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu đối với giống cây trồng

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

* Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
* Tại sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp
* Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ
* Tra cứu nhãn hiệu – Hạn chế rủi ro trong quá trình bảo hộ

Trình tự thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu đối với giống cây trồng

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ về trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn và thông báo, từ chối hoặc chấp nhận đơn. Nếu đơn hợp lệ thì yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm;.

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới; tên giống cây trồng; khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);

Bước 5: Cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng.

Lưu ý: Thời hiệu của văn bằng: từ ngày cấp đến hết 25 năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm đối với các giống cây trồng khác.

Xem thêm Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sử hữu đối với giống cây trồng

– Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định

– Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

– Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Thời hạn giải quyết

– Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;

– Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Xem thêm Bí mật kinh doanh và đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh

Điều kiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu đối với giống cây trồng

Điều kiện đối với Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền sở hữu đối với giống cây trồng:

– Tổ chức, cá nhân được bảo hộ đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

– Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

Điều kiện đối với giống cây trồng được bảo hộ:

 Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:

– Có tính mới;

– Tính khác biệt;

– Tính đồng nhất;

– Tính ổn định và có tên phù hợp.

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu giống cây trồng của NAM PHÁT

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc Đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu giống cây trồng;

– Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ cần bổ sung;

– Soạn thảo các loại văn bản liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi tiến trình hồ sơ, cập nhật thường xuyên cho khách hàng. Sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết;

– Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

* Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu
* Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam
* Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
* Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề bảo hộ giống cây trồng, NAM PHÁT sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Quý khách. Hãy liên hệ ngay với  NAM PHÁT qua Hotline 0902 845 039 để gặp luật sư tư vấn.