Mẫu Dự án đầu tư trồng gừng kết hợp trồng cây công nghiệp lâu năm tại Ninh Thuận

Dự án đầu tư trồng gừng kết hợp trồng cây công nghiệp lâu năm tại Ninh Thuận

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

I.1. Giới Thiệu Tổng Quát Về Dự Án

I.1.1. Tên Dự Án.

  • Tên dự án:            Dự án đầu tư trồng gừng kết hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái  tại tỉnh Ninh Thuận
  • Địa điểm:  ………………………………..tỉnh Ninh Thuận.
  • Chủ đầu tư:
  • Điện thoại:
  • Hình thức đầu tư:  Đầu tư trồng mới các loại cây ngắn ngày và cây công nghiệp lâu năm kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng để hình thành vùng chuyên canh phục vụ trồng trọt như: đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, xây dựng hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc….

I.1.2. Vị Trí đầu tư dự án

Dự án được đầu tư  xây dựng và trồng mới trên quy mô diện tích đất là 50 hecta tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  Toàn bộ khu đất trên là đất thuộc chủ quyền của chủ đầu tư, thuận lợi để trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày nhằm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

­I.1.3. Qui Mô Đầu Tư:

Ø Các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến.

ü Trồng trọt

Diện tích đất dự kiến đầu tư                                           : 50 hecta, trong đó :

o   Đất đầu tư trồng gừng                                  : 5 hecta mỗi năm (luân chuyển trên 20 hecta)

o   Đất đầu tư trồng cây huỳnh đàn (cây sưa) : 20 hecta.

o   Đất đầu tư trồng cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái : 10 hecta.

ü Xây dựng cơ sở hạ tầng.

o   Xây dựng nhà văn phòng, hội trường          : 500 m2.

o   Xây dựng nhà ăn, ở cho cán bộ công nhân viên    : 500 m2.

o   Xây dựng hệ thống cấp thoát nước

o   Xây dựng hệ thống điện 3 pha

o   Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác

CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

II.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

II.1.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

Chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được lập trên các cơ sở sau:

­   Bản vẽ thiết kế cơ sở.

­   Các định mức kỹ thuật hiện hành.

­   Giá vật tư, thiết bị tại tỉnh Ninh Thuận

­   Các văn bản pháp qui về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

­   Số liệu dự toán, quyết toán một số công trình tương tự trên địa bàn lân cận.

Chi phí đầu tư trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày được dự kiến trên cơ sở sau:

–      Giá nhân công lao động nông nghiệp tại địa phương.

­   Giá giống cây trồng, vật tư thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Ninh Thuận.

–      Số liệu dự toán, quyết toán của các doanh nghiệp đầu tư  trong lĩnh vực trồng trọt tương tự.

II.1.2. Kế hoạch đầu tư.

Với diện tích đất là 50 hecta, Chủ đầu tư dự kiến sẽ đầu tư  trồng theo theo mô hình cụ thể như sau:

Trong ngắn hạn: Đầu tư trồng gừng: bắt đầu trồng và khai thác từ năm 2012 với diện tích trồng và khai thác mỗi năm là  5 hecta (trồng luân chuyển trên diện tích  đất 20hecta).

Trong dài hạn: Đầu tư trồng cây công nghiệp dài ngày bao gồm cây huỳnh đàn, và cây ăn trái các loại trên diện tích 30 hecta còn lại, kế hoạch trồng  các loại cây này dự kiến như sau:

– Cây huỳnh đàn được đầu tư trồng trong năm 2012, tổng diện tích cây trồng mới là 20 hecta.

– Cây ăn trái cũng được đầu tư trồng trong  năm 2012 với diện tích trồng mới là 10hecta.

Bảng kế hoạch trồng mới;

Năm Thực Hiện ĐVT 2012
Trồng gừng (trồng luân chuyển ) hecta 5
Trồng cây huynh đàn hecta 20
Trồng cây ăn trái phục vụ sinh thái hecta 10
TỔNG 35

II.1.3. Khái toán tổng mức đầu tư dự án.

Vốn đầu tư trong thời kỳ triển khai trồng mới (Năm 2012) được dự kiến như sau:

– Chi phí khai hoang, làm đất: 35 hecta X 7.000.000 đồng = 245.000.000 đồng.

– Chi phí cho cây giống, hạt giống : 843.000.000 đồng bao gồm:

Gừng: 2000 kg/hecta X 5 hecta X 50.000 đồng/kg = 500.000.000 đồng.

Cây huỳnh đàn: 1100 cây/hecta X 20 hecta X 15.000 đồng/cây = 330.000.000 đồng.

Cây ăn trái các loại: 650 cây/hecta X 10hecta X 2.000 đồng/cây = 13.000.000 đồng.

– Chi phí đầu tư trồng mới là 875.000.000 đồng bao gồm

Gừng: 225.000.000 đồng

  • 200 trụ/ha X 50.000 đ/trụ X 5 ha = 50.000.000 đồng.
  • 1000 nạn/ha X 10.000 đ/nạn X 5ha = 50.000.000 đồng.
  • 500kg dây thép/ha X 40.000 đ/kg X5ha = 100.000.000 đồng.
  • 50 công làm giàn/ha X 100.000 đ/công X 5ha = 25.000.000 đồng.

Cây huỳnh đàn: chi phí trồng mới cây huỳnh đàn dự tính là 25.000.000 đồng/ha X 20 ha = 500.000.000 đồng.

Cây ăn trái các loại: chi phí cho trồng mới cây ăn trái các loại là 15.000.000 đồng/ha X 10ha = 150.000.000 đồng.

– Chi phí cho máy móc thiết bị phòng cháy, chữa cháy  và công cụ dụng cụ phục vụ trồng trọt ban đầu là 700.000.000 đồng.

– Chi phí cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 2.370.000.000 đồng bao gồm các hạng mục sau:

Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng Đơn vị tính Diện tích Đơn giá Thành tiền
Nhà văn phòng + hội trường m2 500 2,500 1,250,000
Nhà ở cho công nhân, công trình phụ m2 500 2,000 1,000,000
Xây dựng hệ thống cung cấp nước hệ thống 1 50,000 50,000
Lắp điện 3 pha hệ thống 1 70,000 70,000
2,370,000

– Chi phí kiến thiết cơ bản dự tính chiếm 10% chi phí máy móc thiết bị và chi phí xây dựng cơ bản, vào khoảng 307.000.000 đồng.

– Chi phí dự phòng chiếm 10% tổng các khoảng chi phí trên, vào khoảng 534.000.000 đồng.

Như vậy: tổng chi phí đầu tư ban đầu  là 5.874.000.000 đồng và được thể hiện cụ thể qua bảng tính sau:

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI BẠN ĐANG CÓ Ý TƯỞNG ĐỂ HÌNH THÀNH DỰ ÁN!