Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

 

Việc xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động (Hay còn gọi là Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) đối với doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn do yêu cầu về Giấy phép tương đối phức tạp. Tuy nhiên, Nam Phát là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về điều kiện và trình tự thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoạt động này như sau:

► Cơ sở pháp lý

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Nghị định 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

► Điều kiện xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

(1) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam;

(2) Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng;

(3) Có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

(4) Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động;

(5) Cán bộ chuyên trách của bộ máy phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên ngành;

(6) Người lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.

► Hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

(1) Văn bản xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

(4) Giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

(5) Đề án hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ;

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động xuất khẩu lao động kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

(7) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

(8) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

                                                        

► Trình tự thực hiện xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của các cơ quan nêu tại Khoản 2 Điều 10 Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể:

Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp còn lại

Trư­ờng hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

► Lệ phí cấp Giấy phép: Doanh nghiệp phải nộp lệ phí là 5 triệu đồng tại thời điểm nhận Giấy phép.

► Dịch vụ xin Giấy phép xuất khẩu lao động của LUẬT NAM PHÁT

(1) Tư vấn điều kiện hồ sơ xin Giấy phép xuất khẩu lao động;

(2) Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin Giấy phép xuất khẩu lao động;

(3) Soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép xuất khẩu lao động;

(4) Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu lao động;

(5) Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin Giấy Phép xuất khẩu lao động;

(6) Nhận và giao tận tay tới khách hàng Giấy phép xuất khẩu lao động.